Digital stress

Hur påverkas vi av digitala verktyg, smartphones och skärmar?  

Vi ser att tekniken och känslan av att alltid vara nåbar tyvärr påverkar elever, pedagoger och föräldrar på ett negativt sätt. Ökat stillasittande, depression, sömnbrist, och stress är några konsekvenser av det ökade användande av skärmar. Vi ser även att detta ger negativa effekter kopplat till prestation och inlärning i skolan.  

Ta del av den senaste forskningen, få konkreta verktyg hur skola, elever och pedagoger kan arbeta mer hälsomedvetet under en aktiv utbildning.   

Utbildningar & föreläsningar

Områden som ingår i utbildning och föreläsning inom digital stress

 • Sociala medier- hur påverkas vi

 • Smartphones och påverkan på inlärningen

 • FOMO- Fear of missing out

 • Fokus & belöningssystem- vad har hänt

 • "Googleeffekten" & "guldfiskminne" 

 • Föräldrar och smartphones- hur påverkas barnen

 • Lägre IQ- blir vi mer korkade

 • Digitala verktyg som fungerar i skolan 

 • Digital teknik- stavning och skriva för hand

 • Digital balans- hitta rätt nivå

 • Hur påverkas vår uppmärksamhet, koncentration och empati

 • Rekommendationer skärmtid

 • Tid vi lägger på smartphones- vad försakar vi

 • Sociala mötet minimerat- konsekvenser

 • "Digital godisskål"- begränsa och belöna

 • Multitasking en myt- går det att arbeta mer effektivt

 • Skärmar och ADHD

 • Lösningar som fungerar, om viljan finns

 • Strukturera och planera din digitala tid

Digital stress

Lägg upp utbildningen efter era behov och önskemål.

 Exempel 

 • Föreläsning med gruppdiskussioner 90-120 min

 • Hel eller halv dags utbildning med fördjupning och workshops

 • Välj målgrupp; pedagoger, föräldrar, elever

Kontakta oss Meddelande Skicka

© Copyright